Thứ tư 24/07/2024

NỘI DUNG CHÍNH

11/11/2014: Hết hạn nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đợt VI(2013-2015)

11/11/2014: Hết hạn nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đợt VI(2013-2015)

11/11/2014: Hết hạn nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đợt VI(2013-2015)

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
đợt VI (2013-2015)

- Căn cứ Quy chế số 05-QC/BTGTW, ngày 1/10/2013, của Hội đồng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;


- Căn cứ Quyết định số 4086/QĐ-UBND, ngày 22/11/2013, của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";


 Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Long An đợt VI (2013-2015) thông báo thể lệ như sau:


I- ĐỐI TƯỢNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG:


Tác giả là người Việt Nam đang sinh sống, công tác trong và ngoài nước, có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí gửi về Ban tổ chức cuộc vận động tỉnh xét tặng giải thưởng.


II- CHỦ ĐỀ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Trong đó, tác giả thể hiện một trong ba nội dung sau:
- Ca ngợi tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Phản ánh sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Phản ánh các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.


III- THỂ LOẠI:


 a) Về sáng tác:
- Thơ.
- Ca khúc.
- Bài ca vọng cổ.
- Ảnh thời sự nghệ thuật.
- Tranh cổ động.
- Công trình kiến trúc.
- Báo in (phóng sự, phản ánh).
- Phát thanh.
- Truyền hình.
b) Về quảng bá:
Các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong tham gia biểu diễn, giới thiệu đến công chúng các tác phẩm đạt giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh Long An.


IV- THỜI GIAN :


- Thời gian nhận tác phẩm thơ, ca khúc, bài ca vọng cổ, ảnh thời sự nghệ thuật, tranh cổ động, công trình kiến trúc, báo in, phát thanh, truyền hình từ ngày ra thông báo đến ngày 11/11/2014.
- Thời gian diễn ra hoạt động quảng bá được chọn để bình xét tính từ ngày 1/1/2011 đến 11/11/2014.


V- HỒ SƠ DỰ GIẢI:


1. Tác phẩm dự giải phải ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại;  cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng...
2. Thơ được viết tay hoặc đánh máy trên mặt giấy A4 rõ ràng.
3. Tác phẩm âm nhạc, bài ca vọng cổ phải có bản nhạc viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ A4.
4. Tác phẩm ảnh thời sự nghệ thuật chụp trên địa bàn tỉnh Long An, phải phóng trên giấy ảnh cỡ 18 cm x 24 cm (đối với ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh bộ).
5. Tranh cổ động trình bày trên một mặt giấy (khổ 30 x 40 cm).
6. Công trình kiến trúc phải thể hiện trong hồ sơ khổ A3 gồm mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt cắt, ảnh công trình đã xây dựng…và đĩa CD.
7. Tác phẩm báo in phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng có xác nhận của cơ quan (đơn vị). Độ dài bài không quá 2000 chữ.
8. Tác phẩm phát thanh phải ghi lên đĩa CD hoặc băng cát-sét, mỗi đĩa hoặc băng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm.
9. Tác phẩm truyền hình phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh.
10. Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm vi phạm các điểm sau đây:
- Không thực hiện đúng các quy định đã nêu trên.
- Không ghi chép rõ ràng, in mờ, thiếu hoặc không rõ các phần nối tiếp.
- Không ghi rõ dự thi ở loại hình, thể loại giải nào.
- Không gửi theo đúng quy trình xét chọn.
11. Ðịa chỉ nhận tác phẩm: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, số 44 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


VI- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:


a) Giải thưởng cho 9 thể loại sáng tác, mỗi thể loại bao gồm:
- 1 giải A:  5.000.000 đ (Năm triệu đồng)
- 1 giải B:  4.000.000 đ (Bốn triệu đồng)
- 1 giải C:  3.000.000 đ (Ba triệu đồng)
- 2 giải khuyến khích:  mỗi giải 1.000.000 đ (Một triệu đồng)
Mỗi giải thưởng gồm có giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc vận động, kèm theo tiền thưởng.
b) Tặng giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc vận động cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kèm theo tiền thưởng:
- 02 giải tập thể: 5.000.000 đ/mỗi tập thể (Năm triệu đồng).
- 04 giải cá nhân: 2.000.000 đ/mỗi cá nhân (Hai triệu đồng).


VII- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG:


1. Đối với tác giả:
- Tập thể, cá nhân được giải thưởng phải có tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật; có thành tích nổi bật trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm trái với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không bị xử lý kỷ luật nào từ khiển trách trở lên trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét giải.
- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, dự thi nhiều thể loại khác nhau.
- Tác giả tham dự cuộc vận động sáng tác được giữ bản quyền và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm hoàn trả bản thảo tác phẩm.
2. Đối với tác phẩm:
Tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tặng giải phải đạt các yêu cầu sau:
- Tác phẩm tham dự phải là sáng tác mới, chưa tham gia các cuộc thi, các liên hoan trong nước và quốc tế. Các tác phẩm báo chí dự thi được đăng, phát trên báo, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh và truyền hình từ khi ra thông báo này đến ngày 11/11/2014.
- Có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.
- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Ðảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt  trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
3. Quy trình xét chọn:
- Ban Giám khảo cuộc vận động cấp tỉnh, đồng thời là Ban Sơ khảo lựa chọn tác phẩm dự thi cấp Trung ương, giúp Ban Tổ chức lựa chọn các tác phẩm để trao giải và gửi dự thi cấp Trung ương các tác phẩm sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí.
- Ban Giám khảo được thành lập sau khi kết thúc nhận tác phẩm. Để đảm bảo khách quan, tác giả có tác phẩm dự giải sẽ không tham gia vào Ban Giám khảo. Việc xét chọn của Ban Giám khảo được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín theo các tiêu chí. Tác phẩm có ít nhất 2/3 thành viên Ban Giám khảo đồng ý được đưa vào danh sách đề nghị Ban Tổ chức trao thưởng.
- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét và đề nghị Ban Tổ chức tặng thưởng cho 01 đơn vị nghệ thuật, 02 cá nhân văn nghệ sĩ có thành tích nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Hội Nhà báo chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xét và đề nghị Ban Tổ chức tặng thưởng 01 đơn vị, 02 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí có thành tích nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

BAN TỔ CHỨC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 8361

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 338983

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9818528