Chủ nhật 14/04/2024

NỘI DUNG CHÍNH

THÔNG BÁO CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

THÔNG BÁO CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

THÔNG BÁO CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

THÔNG BÁO THỂ LỆ
Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí
về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
tỉnh Long An đợt 5 (2012-2013)
----------------------- Căn cứ Quy chế số 02-QC/BTGTW ngày 20/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2015.
- Căn cứ Quyết định số 2434 QĐ/UBND, ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Long An đợt 5 (2012-2013) thông báo thể lệ Cuộc vận động như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các văn nghệ sĩ, nhà báo, những người sáng tác chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp và mọi công dân hiện đang sinh sống, công tác trong và ngoài tỉnh đều có quyền gởi tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt 5 (2012-2013).

II- CHỦ ĐỀ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

III- NỘI DUNG

1. Ca ngợi tấm gương tận tụy hy sinh, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

2. Phản ánh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh Long An.

- Phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, cán bộ công chức trong hệ thống chính trị, đơn vị lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân trên địa bàn Long An trong việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mang lại.

- Phản ánh những tấm gương người thật, việc thật và các phong trào “làm theo” tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, …tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, suy đồi đạo đức, tệ nạn xã hội và các tội phạm khác,…

- Xây dựng hình tượng nhân vật (cá nhân, tập thể) điển hình cao đẹp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động, cảm hóa, biến đổi nếp sống, nếp nghĩ của cộng đồng theo chiều hướng tích cực. Khắc họa và làm nổi bật chân dung con người Long An trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

IV- THỂ LOẠI:

Tác phẩm tham gia Cuộc vận động bao gồm các thể loại:

1. Thơ.

2. Bút ký.

3. Ca khúc.

4. Bài ca vọng cổ.

5. Ảnh thời sự nghệ thuật.

6. Tranh cổ động.

7. Công trình kiến trúc.

8. Báo in (phóng sự, phản ánh).

9. Báo nói (phóng sự thu thanh, phản ánh).

10. Báo hình (phóng sự truyền hình… ).

V- QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỪNG THỂ LOẠI DỰ THI

1. Đối với tác phẩm báo in: Độ dài bài không quá 2000 chữ, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 phải sạch, đẹp, rõ ràng.

2. Đối với tác phẩm phát thanh: Với thời lượng không quá 10 phút, phải ghi lên đỉa CD hoặc băng catset, mỗi đĩa hoặc băng chỉ ghi một tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm (được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4).

3. Đối với tác phẩm báo hình: Thời lượng không quá 10 phút, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi một tác phẩm và trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh (được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4).

4. Đối với tác phẩm ảnh thời sự nghệ thuật: Là ảnh chụp trên địa bàn tỉnh Long An, phải phóng trên giấy ảnh cỡ 20cm x 25cm.

5. Tranh cổ động: Được trình bày trên một mặt giấy (khổ 30 x 40 cm).

6. Đối với Thơ, bút ký: Được viết tay hoặc đánh máy trên mặt giấy A4 rõ ràng.

7. Bài ca vọng cổ: Được viết tay hoặc đánh máy trên mặt giấy A4 rõ ràng.

8. Ca khúc: Được viết tay hoặc đánh máy trên mặt giấy A4 rõ ràng.

9. Công trình kiến trúc: Công trình kiến trúc tham dự được in vào giấy khổ A1, số lượng không quá 4 bản, ghi thuyết minh ngắn gọn, súc tích, nêu bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

* Những tác phẩm được coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm vi phạm các điểm sau đây:

- Không thực hiện đúng các qui định đã nêu trên

- Không ghi chép rõ ràng, in mờ.

- Không ghi rõ dự thi ở loại hình, thể loại giải nào.

VI- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2013. 

- Chấm tác phẩm dự thi từ ngày 21/01/2013 đến 05/02/2013.

- Chọn 05 tác phẩm đạt giải cao dự thi cấp Trung ương ngày 07/2/2013.

- Tổ chức lễ trao giải vào ngày 19/5/2013 nhân dịp kỷ niệm 123 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: 

Hội Liên hiệp Văn học -Nghệ thuật tỉnh Long An, số 44 Nguyễnn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ghi rõ: Bài tham dự Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhpha"

Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, loại hình; thể loại; đơn vị; địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc;thời gian sáng tác, công diễn, biểu diễn, trưng bày, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Có thể gửi tác phẩm dự thi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

 

VII- NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Đối với tác giả:

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, dự thi nhiều thể loại khác nhau.

- Tác giả tham dự Cuộc vận động sáng tác được giữ bản quyền và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm hoàn trả bản thảo tác phẩm.

2. Đối với tác phẩm:

- Tác phẩm tham dự phải là sáng tác mới, chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào (trừ báo in và phát thanh, truyền hình không theo qui định này và được tính từ thời điểm phát động tháng 7/2012 đến hết ngày 20/01/2013). Nếu được Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chọn để công bố, quảng bá, tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

VIII- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải thưởng cho 10 thể loại, mỗi thể loại bao gồm:

- 1 giải A:  5.000.000đ

- 1 giải B:  4.000.000đ

- 1 giải C:  3.000.000đ

- 2 giải khuyến khích:  mỗi giải 1.000.000đ

Tùy theo số lượng tác phẩm dự thi ở từng thể loại, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ quyết định cân đối số lượng giải cho phù hợp.

IX- VỀ QUẢNG BÁ TÁC PHẨM:

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được đăng tải, quảng bá trên các báo, tạp chí chuyên ngành, Đài Phát thanh & Truyền hình Long An, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và được tuyển chọn in sách để quảng bá rộng rãi trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 1180

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 134967

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8593068