Thứ năm 25/07/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Thông báo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt IV - năm 2011

Thông báo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt IV - năm 2011

Thông báo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt IV - năm 2011

Căn cứ Công văn số 1836-CV/BTGTW, ngày 08/5/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Công văn số 1093-CV/TU ngày 10/7/2008 về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";

 Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND, ngày 19/8/2008 và Quyết định 2930/QĐ-UBND, ngày 10/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí của tỉnh Long An (gọi tắt là Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác);

Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác tỉnh Long An thông báo phát động Cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Long An Đợt IV năm 2011 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và những người yêu thích các loại hình, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Long An đối với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân Long An, góp phần quảng bá cho hoạt động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  trở thành đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt văn hoá và là phong trào hành động cách mạng rộng rãi của quần chúng trên địa bàn tỉnh.

II. CHỦ ĐỀ:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

III. NỘI DUNG:

1. Ca ngợi tấm gương tận tụy hy sinh, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

2. Phản ánh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, quân dân tỉnh Long An.

- Phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, cán bộ công chức trong hệ thống chính trị, đơn vị lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân trên địa bàn Long An do hoạt động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại.

- Phản ánh những tấm gương người thật, việc thật và các phong trào “làm theo” tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, …tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, suy đồi đạo đức, tệ nạn xã hội và các tội phạm khác,…

- Xây dựng hình tượng nhân vật điển hình cao đẹp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động, cảm hóa, biến đổi nếp sống, nếp nghĩ của cộng đồng theo chiều hướng tích cực. Khắc họa và làm nổi bật chân dung con người Long An trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

IV. THỂ LOẠI:

1. Đối với báo chí:

- Báo in: ký báo chí, phóng sự, bài phản ánh, gương người tốt việc tốt dung lượng tác phẩm không quá 2000 chữ.

- Báo nói (phát thanh): ký báo chí, phóng sự, bài phản ánh, gương người tốt việc tốt thời lượng không quá 10 phút; câu chuyện truyền thanh (kịch bản có độ dài từ 08 đến 10 trang giấy khổ A4, cỡ chữ 14).

- Báo hình (truyền hình): phóng sự, bài phản ánh, gương người tốt việc tốt thời lượng không quá 10 phút.

2. Đối với văn học nghệ thuật:

- Văn học: thơ (không nhận trường ca); truyện ngắn. 

- Sân khấu: bài ca vọng cổ; kịch chặp cải lương (kịch bản có độ dài từ 06 đến 08 trang giấy khổ A4, cỡ chữ 14); tiểu phẩm thông tin cổ động (kịch bản có độ dài từ 06 đến 08 trang giấy khổ A4, cỡ chữ 14).

- Âm nhạc: ca khúc.

- Mỹ thuật: tranh cổ động (khổ 30 x 40 cm).

- Nhiếp ảnh: ảnh thời sự nghệ thuật (khổ ảnh 20 x 25 cm).

V. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 Các văn nghệ sĩ, nhà báo và toàn thể công dân sinh sống, lao động và học tập trong và ngoài tỉnh đều có quyền tham dự Cuộc vận động sáng tác này.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM:

1.Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/7/2011

2. Địa điểm nhận tác phẩm:

 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An. Số 44 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

VII. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

- Các tác phẩm thuộc loại hình văn học nghệ thuật: thơ, ca khúc, bài ca vọng cổ, kịch chặp phải được in rõ ràng trên khổ giấy A4; tranh cổ động, ảnh nghệ thuật phải được trình bày đẹp.

- Các tác phẩm thuộc loại hình báo chí: báo in phải được đánh máy vi tính trên giấy khổ A4; tác phẩm  phát thanh: gởi dự thi bằng văn bản và CD (Ngoại trừ  thể loại Câu chuyện truyền thanh chỉ gởi văn bản như qui định ở phần thể lệ); tác phẩm truyền hình: gởi dự thi bằng văn bản và DVD.

- Mỗi tác giả có thể dự thi nhiều thể loại khác nhau, không hạn chế số lượng. Cần ghi rõ tên tác giả, bút danh, địa chỉ, số điện thoại để tiện việc liên hệ. Ngoài phong bì  ghi rõ: “Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí năm 2011”.

- Tác phẩm tham dự phải là sáng tác mới, chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào (trừ báo in và phát thanh, truyền hình không theo qui định này và được tính từ thời điểm sau tổng kết đợt III và phát động đợt IV). Nếu được Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chọn để công bố, quảng bá, tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

- Tác giả tham dự Cuộc vận động sáng tác được giữ bản quyền và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm hoàn trả bản thảo tác phẩm.

VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải thưởng cho từng thể loại bao gồm:

- 01 giải A:                         4.000.000đ

- 01 giải B:                         3.000.000đ

- 02 giải C:                   2.000.000đ/giải

- 02 giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải

Nếu được Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chọn để công bố, quảng bá, tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Tùy theo số lượng tác phẩm dự thi ở từng thể loại, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ quyết định cân đối số lượng giải cho phù hợp.

IX. BAN TỔ CHỨC

1. Ông Trần Văn Lực,  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Lành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh - Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo - Thành viên.

4. Lê Văn Bích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

5. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

 6. Ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Thành viên.

7. Ông Lê Hồng Thương, Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Thành viên.

8. Ông Tôn Thọ Nuôi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên

9. Ông Phạm Văn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Thành viên.

10. Ông Đỗ Thanh Bình, Trưởng Phòng Lịch sử Đảng và Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên.

X. BAN GIÁM KHẢO

Ban Tổ chức sẽ mời các nhà báo và văn nghệ sĩ có uy tín trong các lĩnh vực có liên quan đến các thể loại trong và ngoài tỉnh tham gia chấm giải cuộc vận động này.

XI.VỀ QUẢNG BÁ TÁC PHẨM: Các tác phẩm xuất sắc sẽ được đăng tải, quảng bá trên các báo, tạp chí chuyên ngành, Đài Phát thanh & Truyền hình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và được tuyển chọn in thành sách để quảng bá rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Download văn bản này

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 10136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 351079

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9830624