Thứ tư 29/05/2024

NỘI DUNG CHÍNH

thể lệ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt VII (2016-2018)

thể lệ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt VII (2016-2018)

thể lệ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt VII (2016-2018)


Thể lệ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm
văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
tỉnh Long An đợt VII (2016-2018)
Căn cứ Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các năm 2015-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/BTGTU ngày 13/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt VII (2016-2018);
Căn cứ Quyết định số 28-QĐ/BTGTU ngày 24/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động),
Ban Tổ chức Cuộc vận động thông báo thể lệ như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG:
- Về sáng tác: Người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài tỉnh; có tác phẩm, hồ sơ tham dự giải thưởng theo quy định của thông báo thể lệ.
- Về quảng bá: Cá nhân, tập thể trong tỉnh có thành tích quảng bá các tác phẩm đạt giải trong các Cuộc vận động, có hồ sơ tham dự giải thưởng theo quy định của thông báo thể lệ.
II- NỘI DUNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ:
1. Về sáng tác:
a. Chủ đề:
- Ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Phản ánh những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Phản ánh các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
b. Thể loại:
- Thơ.
- Ca khúc.
- Bài ca vọng cổ.
- Ảnh thời sự nghệ thuật.
- Tranh cổ động.
- Công trình kiến trúc.
- Báo in (phóng sự, ký, phản ánh,…).
- Báo nói (gương người tốt việc tốt,…).
- Báo hình (phóng sự truyền hình,…).
2. Về quảng bá:
Quảng bá các tác phẩm đạt giải trong các Cuộc vận động đến công chúng (bằng nhiều hình thức).
III- THỜI GIAN:
Thời gian nhận tác phẩm, hồ sơ tham dự giải thưởng và tổ chức các hoạt động quảng bá tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2017.
IV- HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG:
1. Về sáng tác:
- Tác phẩm dự giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả hoặc đồng tác giả, nhóm tác giả (tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị), địa chỉ, điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng...
- Tác phẩm thơ được viết tay hoặc đánh máy trên mặt giấy A4 rõ ràng.
- Tác phẩm âm nhạc, bài ca vọng cổ phải có bản nhạc viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ A4.
- Tác phẩm ảnh thời sự nghệ thuật chụp trên địa bàn tỉnh Long An, phải phóng trên giấy ảnh cỡ 20 cm x 30 cm (đối với ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh bộ).
- Tác phẩm tranh cổ động trình bày trên một mặt giấy (khổ 30 x 40 hoặc 30 x 45 cm).
- Công trình kiến trúc phải thể hiện trong hồ sơ khổ A3 gồm mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt cắt, ảnh công trình đã xây dựng… và đĩa CD.
- Tác phẩm báo in phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng có xác nhận của cơ quan (đơn vị). Độ dài tác phẩm không quá 2.000 chữ.
- Tác phẩm báo nói phải ghi lên đĩa CD hoặc băng cát-sét, mỗi đĩa hoặc băng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời bình của tác phẩm.
- Tác phẩm báo hình phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh.
- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm vi phạm các điểm sau đây:
+ Không thực hiện đúng các quy định đã nêu trên.
+ Không ghi chép rõ ràng, in mờ, thiếu hoặc không rõ các phần nối tiếp.
+ Không ghi rõ dự thi ở loại hình, thể loại giải nào.
2. Về quảng bá:
Các tổ chức, cá nhân có thành tích quảng bá các tác phẩm đạt giải qua các Cuộc vận động có văn bản tham dự giải thưởng (hoặc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch đề nghị đối với tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đối với tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực báo chí) kèm báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (ghi rõ tên tập thể, cá nhân và thành tích quảng bá: thời gian, hình thức, số lần quảng bá; tên tác phẩm quảng bá;…).
Ðịa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ tham dự giải thưởng: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, số 44 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
V- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Về sáng tác:
Giải thưởng cho 9 thể loại sáng tác, mỗi thể loại bao gồm:
- 01 giải A: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng)
- 01 giải B: 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng)
- 01 giải C: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)
- 02 giải khuyến khích: Mỗi giải 1.000.000 đ (Một triệu đồng)
Mỗi giải thưởng gồm có giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc vận động và tiền thưởng.
2. Về quảng bá:
Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc vận động cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kèm theo tiền thưởng:
- 02 giải tập thể: Mỗi giải 5.000.000 đ (Năm triệu đồng).
- 04 giải cá nhân: Mỗi giải 2.000.000 đ (Hai triệu đồng).
VI- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Đối với tác giả:
- Tập thể, cá nhân được trao giải thưởng phải có tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật (đối với lĩnh vực sáng tác); có thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đối với lĩnh vực quảng bá); có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm trái với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không bị xử lý kỷ luật nào từ hình thức khiển trách trở lên trong vòng 03 năm tính đến thời điểm xét giải.
- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm và dự thi nhiều thể loại khác nhau.
- Tác giả tham dự Cuộc vận động được giữ bản quyền và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm hoàn trả bản thảo tác phẩm.
2. Đối với tác phẩm:
Tác phẩm được trao giải phải đạt các yêu cầu sau:
- Tác phẩm tham dự phải là sáng tác mới, chưa tham gia các cuộc thi, các liên hoan trong nước và quốc tế. Các tác phẩm báo chí dự thi được đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình từ khi ra thông báo này đến ngày 30/10/2017.
- Có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Ðảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
3. Quy trình xét chọn:
- Ban Giám khảo Cuộc vận động cấp tỉnh (đồng thời là Ban Sơ khảo lựa chọn tác phẩm dự thi cấp Trung ương) giúp Ban Tổ chức lựa chọn các tác phẩm để trao giải cấp tỉnh và gửi dự thi cấp Trung ương.
- Ban Giám khảo được thành lập sau khi kết thúc nhận tác phẩm, hồ sơ tham dự giải thưởng. Để đảm bảo khách quan, tác giả có tác phẩm dự giải sẽ không tham gia vào Ban Giám khảo. Việc xét chọn của Ban Giám khảo được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín theo các tiêu chí. Tác phẩm có ít nhất 2/3 thành viên Ban Giám khảo đồng ý được đưa vào danh sách đề nghị Ban Tổ chức trao thưởng.
- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét và đề nghị Ban Tổ chức tặng thưởng cho 01 đơn vị, 02 cá nhân thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật có thành tích nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Hội Nhà báo chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xét và đề nghị Ban Tổ chức tặng thưởng 01 đơn vị, 02 cá nhân thuộc lĩnh vực báo chí có thành tích nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 13680

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 325792

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9088712