Thứ năm 25/07/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang

Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam vừa có thông báo về Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018, tại An Giang, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: NSNA Duy Bằng

Ảnh minh họa: NSNA Duy Bằng

I. ĐỀ TÀI:
“Đất nước - Con người  Đồng bằng sông Cửu Long trên đường phát triển”
Nhằm phản ánh những thành tựu về kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; những nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người. Khuyến khích các tác phẩm đi sâu khai thác thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong khu vực; những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo quốc gia….
II. TH LỆ:
1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp có hộ khẩu tại 13 tỉnh trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Ảnh dự liên hoan là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3.000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh).
Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên trang web của Ban Tổ chức www.lienhoananhkhuvuc.vn (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại trang web), đóng lệ phí 150.000 đồng. Tác giả không đóng lệ phí sẽ không được chấm ảnh trong cuộc Liên hoan lần này (Theo quy định của các Hội VHNT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).
Lệ phí gửi hoặc chuyển về Ban Tổ chức theo địa chỉ tên Quảng Ngọc Minh, số tài khoản 0151000579759 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi tác giả được gửi tối đa 08 ảnh chia thành 02 bộ gồm: 04 ảnh màu và 04 ảnh đen trắng . Tác giả tham dự liên hoan chỉ được dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban Tổ chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải báo trước.
Ngoài 08 ảnh qui định như đã nêu, tác giả có thể gởi thêm 02 ảnh đẹp chụp về An Giang đồng thời ghi rõ Ảnh tham gia chấm chọn bộ ảnh đẹp An Giang. Sẽ có thể lệ riêng về đề tài này. Hội NSNA Việt Nam bảo trợ và cấp bằng chứng nhận, tính điểm theo qui chế cấp tỉnh cho các tác phẩm đoạt  01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.
4. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng từ Bằng danh dự trở lên đối với những tác phẩm tham gia các cuộc thi ảnh Quốc tế, triển lãm ảnh do trung ương, khu vực được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ.
5. Sau khi chọn ảnh online vào vòng triển lãm, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách tác giả, tác phẩm được chọn trên trang web của liên hoan và thông báo đến Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong Khu vực ĐBSCL và tác giả. Theo đó tác giả có trách nhiệm gởi nhanh file ảnh chất lượng cao và kèm theo 01 ảnh rọi trên giấy ảnh khổ 40cm x 60cm; Ảnh vuông khổ 40cm x 40cm; Ảnh Panorama  chiều dài không quá 60cm , chiều cao không dưới 20cm về Ban Tổ chức để phục vụ trong việc chấm chọn bộ giải. Riêng file ảnh Ban Tổ chức có trách nhiệm phóng và ép gỗ phục vụ cho công tác triển lãm. Mỗi ảnh rọi thêm của tác giả, Ban Tổ chức sẽ chi trả tiền rọi ảnh mỗi tác phẩm 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng).
Tác giả tham gia có trách nhiệm ghi đầy  đủ các thông tin liên quan gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng gởi về Ban Tổ chức liên hoan theo địa chỉ mail lhadbscl2018@gmail.com  và địa chỉ cơ quan Liên hiệp các Hội VHNT số 43 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang; ghi đầy đủ thông tin trên phiếu dự thi dán sau ảnh do Ban Tổ chức qui định. Đồng thời gởi về Hội VHNT tỉnh nơi mình cư trú để Hội tổng hợp và thông báo khi cần thiết.
6. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự thi với mục đích quảng bá truyền thông cho Liên hoan (in catalogue), không phải trả nhuận ảnh.
Ш. T CHỨC
- Tên triển lãm: “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018” tại Tỉnh An Giang.
- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi và cấp bằng chứng nhận giải thưởng, ảnh triển lãm theo quy chế cấp khu vực, kèm theo 40.000.000đồng (bốn mươi triệu đồng); Cử Hội đồng giám khảo; tham gia cùng đơn vị đăng cai điều hành, tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm.
- An Giang là tỉnh đăng cai đầu tiên thực hiện thu phí 150.000 đồng/ 1 tác giả gửi ảnh tham dự Liên hoan. Việc thu phí đã được sự thống nhất theo Quy chế liên kết, phối hợp hoạt động VHNT của 13 Hội VHNT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 
- Các tỉnh có nhu cầu trển lãm bộ ảnh liên hoan, liên hệ đăng ký với tỉnh đăng cai trong dịp khai mạc và chịu chi phí vận chuyển nhận và trả ảnh.
Các tỉnh đến dự Lễ Tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm chịu trách nhiệm về kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho các thành viên trong đoàn suốt quá trình tham dự Liên hoan.
IV. THỜI GIAN:
1. Hình thức gửi nh:
- Gửi trực tiếp tại trang web: www.lienhoananhkhuvuc.vn
- Hạn gửi file ảnh: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 09/7/2018.
* Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự liên hoan của các tác giả, Ban Tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên trang web của liên hoan.
2. Lịch chọn ảnh triển lãm và chấm giải:
Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm online chọn lần lượt 2 bộ ảnh triển lãm gồm: Bộ ảnh triển lãm khu vực 200 tác phẩm và bộ ảnh đẹp An Giang 20 tác phẩm từ ngày 11/7/2018 đến 16/7/2018.
Phương thức chấm chọn: Hội đồng Giám khảo chấm online độc lập trên trang web của Liên hoan, với phần mềm chấm ảnh chuyên dụng.
Công bố ảnh được triển lãm: vào ngày 18/7/2018 trên trang web: www.lienhoananhkhuvuc.vn và  trên thông báo giấy gửi đến từng Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh và các tác giả có tác phẩm ảnh được chọn triển lãm. Các tác giả có ảnh chọn triển lãm có trách nhiệm gửi file chất lượng, họ tên và số điện thoại gửi về địa chỉ lhadbscl2018@gmail.com
Hạn gởi các File và ảnh giấy được chọn triển lãm để tham gia chấm chọn bộ giải từ 7giờ ngày 19/7/2018 đến 17giờ ngày 25/7/2018. Gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ mail quangngocminh@gmail.com và địa chỉ cơ quan: Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh An Giang - số 43 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang. Ban Tổ chức không giải quyết những tác phẩm gửi trể hạn như qui định đã nêu trên.
Ngày 07/8/2018, Hội đồng giám khảo tiến hành chấm trên giấy ảnh chọn bộ giải thưởng tại thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang.
3. Trao giải và Khai mạc triển lãm ảnh LHKV Đồng bằng Sông Cửu Long tại Châu Đốc và thành phố Long Xuyên (Đã thống nhất với các Hội VHNT trong khu vực)
- Ngày 08/8/2018 trao giải thưởng ảnh Marathon, khai mạc triển lãm ảnh LHKV tại Châu Đốc (Chưa trao giải thưởng LHKV). Triển lãm từ ngày 08/8/2018 đến ngày 13/8/2018 tại khu triển lãm ảnh thành phố Châu Đốc.
- Lễ Tổng kết, trao giải thưởng ảnh Liên hoan khu vực, giải thưởng ảnh đẹp An Giang và khai mạc triển lãm ảnh LHKV tại thành phố Long Xuyên lúc 8 giờ ngày 18/8/2018 tại Công trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, An Giang. Triển lãm từ ngày 18/8/2018 đến ngày 25/8/2018.
V. BAN TỔ CHỨC:
01. Ông Nguyễn Thanh Bình,              UV BTV TU, Phó chủ tịch UBND tỉnh
                                                            Trưởng ban
02. Ông  Mai Bửu Minh,                      CT LH các Hội VHNT tỉnh An Giang
                                                            Phó trưởng ban thường trực
03. Mời ông Lê Xuân Thăng,               PCT Hội NSNA VN
                                                            Phó trưởng Ban.
04. Mời ông Cao Quang Liêm,             TUV, PBTT Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
                                                            Phó trưởng ban
05. Mời ông Trương Bá Trạng,            Phó Giám đốc Sở VH – TT& DL
                                                            Thành viên.
06. Mời bà Nguyễn Thị Ngọc Lan,      Phó giám đốc Sở Tài chính
                                                            Thành viên
07. Mời ông Trần Quốc Tuấn,             UV BTV Thành ủy, PCT UBND  
                                                            Tp. Châu Đốc - Thành viên.
08. Mời ông Nguyễn Phú,                    Thành Ủy viên - PCT UBND
                                                            Tp. Long Xuyên - Thành Viên.
09. Mời ông ông Lê Nguyễn,               Ủy viên BCH Hội NSNA Việt Nam
                                                            Thành viên.
10. Ông Bùi Quang Vinh,                    PCTTT LH các Hội VHNT An Giang
                                                            Thành viên.
11. Bà Lê Thanh My,                           PCT LH các Hội VHNT An Giang
                                                            Thành viên.
12. Ông Võ Quốc Tuấn,                      CVP LH các Hội VHNT An Giang
                                                            Thành viên.
13. Mời ông Nguyễn Văn Lữ,              PTP Khoa giáo, Văn phòng UBND tỉnh
                                                            Thành Viên.
 
VI. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:
Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo của Hội NSNA Việt Nam, cơ cấu thành phần Hội đồng Giám khảo:
1. Mời ông Trương Hữu Hùng, EVAPA/G, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật, Hội NSNA Việt Nam - Chủ tịch Hội Đồng
2. Mời ông Đào Tiến Đạt, EVAPA-  Hội NSNA Việt Nam Thành viên
3. Mời ông  Ngô Quang Phúc, EVAPA/G - Hội NSNA Việt Nam Thành viên
4. Mời ông Nguyễn Bá Hảo, AVAPA - Hội NSNA Việt Nam Thành viên.
5. Mời ông Lê Hữu Dũng, AVAPA - Hội NSNA Việt Nam Thành viên.
VII. GIẢI THƯỞNG:
1. Bộ giải ảnh màu:
- 1 Huy chương Vàng                                       =  8.000.000 đồng
Hội NSNAVN trao:                                              5.000.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                   3.000.000 đồng
- 2 Huy chương Bạc) mỗi giải                           =  4.000.000 đồng
Hội NSNAVN trao mỗi HC:                                2.500.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                   1.500.000 đồng
- 3 Huy chương Đồng) mỗi giải                                  =  2.500.000 đồng
Hội NSNAVN trao mỗi HC:                                1.500.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                   1.000.000 đồng
- 4 Giải Khuyến khích mỗi giải                                  =  1.500.000 đồng
Hội NSNAVN trao mỗi giải:                                1.000.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                      500.000 đồng
2. Bộ giải ảnh đen trắng:
- 1 Huy chương Vàng                                       =  8.000.000đồng
Hội NSNAVN trao:                                              5.000.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                   3.000.000 đồng
- 2 Huy chương Bạc) mỗi giải                           =  4.000.000 đồng
Hội NSNAVN trao mỗi HC:                                2.500.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                   1.500.000 đồng
- 3 Huy chương Đồng) mỗi giải                                  =  2.500.000 đồng
Hội NSNAVN trao mỗi HC:                                1.500.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                   1.000.000 đồng
- 4 Giải Khuyến khích mỗi giải                                  =  1.500.000 đồng
Hội NSNAVN trao mỗi giải:                                1.000.000 đồng
BTC thưởng thêm mỗi giải                                      500.000 đồng
- Hội NSNAVN trao 3 giải đồng đội, mỗi giải: 1.000.000 đồng và cờ lưu niệm.
Tiền thưởng thêm của Ban Tổ chức được trích từ kinh phí đóng góp của 13 tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngoài các tác phẩm đoạt giải thưởng, những tác phẩm còn lại được chọn triển lãm, tác giả được nhận nhuận ảnh 200.000 đồng/ tác phẩm.
Những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định
của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm sẽ được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.
3. Bộ giải ảnh đẹp An Giang:
Ban Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp An Giang đề nghị Hội NSNA VN bảo trợ cấp tỉnh  và cấp bằng chứng nhận cho các tác giả đoạt 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải 3. Thể lệ cuộc thi sẽ được ban hành riêng.
Bộ giải thưởng cho những tác phẩm ảnh đẹp An Giang gồm:
- 01 giải Nhất trị giá                                    8.000.000 đồng
- 02 giải Nhì mỗi giải                                  5.000.000 đồng
- 03 giải Ba mỗi giải                                    3.000.000 đồng
- 05 giải khuyến khích mỗi giải                            1.500.000 đồng
4. Cuộc thi Marathon dành cho các tác giả dự liên hoan được diễn ra trong ngày chấm giải (07/8/2018). Giải thưởng được trao bằng hiện vật gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 4 giải Khuyến khích (Ban Tổ chức sẽ có Thể lệ riêng cho cuộc thi ảnh marathon).
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Ban Tổ chức cuộc thi rất mong các nhà nhiếp ảnh trong khu vực nhiệt tình tham gia  để Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang thành công tốt đẹp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 10198

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 351141

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9830686