Thứ hai 24/06/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Phát triển văn học - nghệ thuật phải mang lại niềm tin, cái đẹp cho đời

Thời gian qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Long An đã chung tay gánh vác sứ mệnh người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đưa hoạt động văn học - nghệ thuật từng bước đổi mới, vươn lên, đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng văn nghệ sĩ Long An tại họp mặt mừng Đảng mừng Xuân năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng văn nghệ sĩ Long An tại họp mặt mừng Đảng mừng Xuân năm 2023

Từng bước đổi mới, phản ánh sinh động hiện thực xã hội

Sứ mệnh cao cả của văn học - nghệ thuật trong tiến trình đổi mới, hội nhập của cả nước là “Gắn bó với Tổ quốc và Nhân dân, thông qua các tác phẩm cổ vũ, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bồi đắp cốt cách, tâm hồn con người Việt Nam ngày càng hoàn thiện, vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ”. Hòa cùng sứ mệnh đó, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Long An nỗ lực, cố gắng không ngừng, bằng tâm huyết, trí tuệ và sáng tạo đã có những tác phẩm ấn tượng, được giới văn học - nghệ thuật và công chúng đánh giá cao.

Trong 15 năm qua, kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh ngày càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần quan trọng trong việc đưa hoạt động văn học - nghệ thuật không ngừng phát triển, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân. Hội và các chi hội trực thuộc đã có những bước phát triển mới trong công tác tổ chức, điều hành, triển khai các hoạt động văn học, nghệ thuật đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền có nền nếp và hiệu quả. Tổ chức Hội được củng cố và kiện toàn theo hướng từng bước trẻ hóa và có sự đổi mới về hoạt động, số lượng hội viên ngày càng tăng. Các chi hội đã tổ chức nhiều cuộc thi, nhiều trại sáng tác ở các thể loại văn học - văn nghệ; hoàn thành nhiều công trình có chất lượng về nghiên cứu, sưu tầm ca dao, dân ca và văn hóa lễ hội trên đất Long An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) và lãnh đạo tỉnh xem các tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt IX – năm 2022

Đội ngũ văn nghệ sĩ có sự trưởng thành, nhiệt tình tham gia hoạt động sáng tạo nghệ thuật, nhiều tác phẩm được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, khu vực và trung ương; góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bồi đắp cốt cách, tâm hồn con người Việt Nam vươn tới giá trị “chân, thiện, mỹ”. Phong trào sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về địa phương, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong những năm gần đây được quan tâm nhiều hơn. Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống hiện thực, quảng bá, tôn vinh, cổ vũ các giá trị của cái đúng, cái tốt, cái đẹp, gương người tốt, việc tốt. Một số huyện, thị xã, thành phố tổ chức các cuộc thi ảnh, sáng tác thơ, nhạc, ca cổ phản ánh nét đặc trưng của địa phương. Các câu lạc bộ văn học nghệ thuật, nhất là loại hình đờn ca tài tử hiện đang hoạt động đều khắp các huyện, thị xã, thành phố góp phần bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của Nam bộ nói chung và Long An nói riêng.

Dấn thân, sáng tạo để mang lại niềm tin, giá trị sống tốt đẹp cho đời

 

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập về văn hóa. Hiện thực xã hội ngày càng phong phú và nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng cao; các thế lực thù địch tăng cường phổ biến các quan điểm sai trái về văn học, nghệ thuật, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa… Bối cảnh đó mở ra nhiều thuận lợi đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Trước tình hình trên, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, không ngừng sáng tạo để có nhiều đóng góp to lớn hơn, quan trọng hơn.

Đi thực tế để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho văn nghệ sĩ

Dù ở bất cứ giai đoạn nào, văn học - nghệ thuật cũng là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội. Thời kỳ đổi mới, hội nhập, văn học - nghệ thuật càng phải tiếp tục phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn nghệ sĩ Long An cần mang hết nhiệt tình, tài năng, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật. Các tác phẩm cần tập trung phản ánh toàn diện thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện quyền con người, niềm hạnh phúc của con người với cảm hứng nhân đạo sâu sắc, phải mang lại niềm tin, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, con người sống nhân văn, có ích cho xã hội.

Ngoài ra, phải thể hiện sự cần thiết, chú trọng hơn nữa để xây dựng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh thật sự là mái nhà chung của văn nghệ sĩ; phải quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp hội viên. Cần nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Long An là tiếng nói của Hội, diễn đàn văn học - nghệ thuật của tỉnh, giữ vững định hướng của Đảng, phát huy sắc thái văn hóa địa phương, tích cực mở rộng giao lưu sáng tác văn học - nghệ thuật với các tỉnh khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ và cả nước. Cùng với đó, Hội phải tiên phong trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên chính lĩnh vực của mình, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Hoạt động văn học nghệ thuật phải gắn kết chặt chẽ với cộng đồng. Đồng thời, tích cực mở rộng mối quan hệ với các địa phương trong và ngoài tỉnh để cùng tạo ra những điều kiện thuận lợi tiếp sức cho hoạt động văn học - nghệ thuật. Hội phải tạo được nhiều cơ hội cho hội viên được tiếp xúc, tích lũy tri thức, trao đổi kinh nghiệm… Thời gian qua, nguồn lực xã hội hóa văn học - nghệ thuật còn hạn chế, vì vậy, muốn có sự hỗ trợ mạnh mẽ của công chúng thì văn nghệ sĩ phải có những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đời sống xã hội không ngừng thay đổi, đội ngũ văn học - nghệ thuật phải hiểu sâu, tôn trọng hiện thực và phải dấn thân nhiều hơn nữa để có được tác phẩm có giá trị, được công chúng đón nhận.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Thông là giải thưởng uy tín do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trao tặng, nhằm công nhận, tôn vinh thành quả nghệ thuật tiêu biểu của các văn nghệ sĩ

Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học - nghệ thuật Long An tương xứng vị trí, tiềm năng của một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

 

Đất nước đang đổi mới, tỉnh nhà đang phát triển, toàn xã hội đang bước vào thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những thay đổi nhanh chóng. Hòa vào dòng chảy đương thời với sứ mệnh đóng góp cho mục tiêu chung của đất nước, của tỉnh nhà, văn học - nghệ thuật phải mang lại niềm tin, cái đẹp, lối sống tích cực, nhân văn cho đời. Văn nghệ sĩ cần đón nhận, thích nghi với thời đại để phục vụ nhân sinh một cách hiệu quả nhất, đem lại những thành công rực rỡ hơn cho nền văn học - nghệ thuật tỉnh nhà.

An Bang

Theo longan.dcs.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 9052

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 285696

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9407388