Trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Chiều 07/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị (BCCT) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được dự.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị
Dự thảo BCCT có 2 phần, bao gồm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia hội nghị, đa số các đại biểu cơ bản thống nhất cao với nội dung dự thảo BCCT, bố cục chặt chẽ,…
Đại biểu góp y
 


Tại hội nghị, các ý kiến tập trung đóng góp vào chủ đề, khẩu hiệu hành động đại hội, đóng góp câu chữ văn bản,… Trong đó, có ý kiến cho rằng, dự thảo BCCT chưa có đánh giá nhiều về các hoạt động của văn hóa trong nhiệm kỳ qua; trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ cũng cần có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh đó, các đại biểu góp ý sắp xếp lại một số nội dung văn kiện, tập trung vào phần văn hóa, văn học, nghệ thuật; chỉnh sửa, tinh gọn và bổ sung một số câu từ; sắp xếp lại thứ tự một số đề mục cho phù hợp;…


 Đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được cho rằng, việc xây dựng BCCT trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là công việc quan trọng. Ông mong muốn các đại biểu thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Tỉnh ủy sẽ tiếp thu đầy đủ và ở mức cao nhất từng ý kiến để tập trung hoàn thiện các nội dung Dự thảo BCCT./.

Tác giả bài viết: Nguyệt Nhi

Nguồn tin: baolongan.vn