Ảnh đẹp trong tuần

Ảnh đẹp tuần thứ 2 của tháng 6/2018
Vannghelongan giới thiệu 02 tác phẩm đẹp của tác giả Thanh Bình và Tấn Lộc


Tác phẩm "Ký ức thời gian" của tác giả Tấn Lộc


Tác phẩm "Kỷ vật ngoại giao" của tác giả Thanh Bình