14 tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi"

Vannghelongan giới thiệu đến bạn đọc 14 tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 29 năm 2017.
Tác phẩm "Đêm thành phố Tân An" của tác giả Tống Thanh, đạt giải đặc biệt
1. Giải nhất: Tác phẩm "Nhộn nhịp mùa lũ" của tác giả Thành Nam

Nhộn nhịp mùa lũ - Thành Nam

2. Giải nhì: Tác phẩm "Thu hoạch sữa" và "Vui ngày tốt nghiệp" của tác giả Hữu Tuấn

Thu hoạch sữa - Hữu Tuấn


Vui ngày tốt nghiệp - Hữu Tuấn

3. Giải ba:
- Tác phẩm "Bình minh trên cánh đồng lũ" và "Diễn tập vượt đồi cát" của tác giả Ngô Trung
- Tác phẩm "Tranh tài" của tác giả Chánh Thi

Bình minh trên cánh đồng lũ - Ngô Trung


Diễn tập vượt đồi cát - Ngô Trung


Tranh tài - Chánh Thi

4. Giải khuyến khích:
- Tác phẩm "Công trình mới" của tác giả Hữu Tuấn
- Tác phẩm "Giọt hồng yêu thương" của tác giả Tấn Lộc
- Tác phẩm "Mùa vàng" của tác giả Chánh Thi
- Tác phẩm "Thu hoạch khóm" của tác giả Thành Nam
- Tác phẩm "Trắng đêm với nhựa đường" của tác giả Ngọc Phúc
- Tác phẩm "Mưu sinh vùng lũ" của tác giả Lê Hoàng Thái
- Tác phẩm "Mưu sinh" của tác giả Tống Thanh


công trình mới - Hữu Tuấn


Giọt hồng yêu thương - Tấn Lộc


Mùa vàng - Chánh Thi


Thu hoạch khóm - Thành Nam


Trắng đêm với nhựa đường - Ngọc Phúc


Mưu sinh vùng lũ - Lê Hoàng Thái


Mưu sinh - Tống Thanh

5. Giải đặc biệt về thành phố Tân An: Tác phẩm "Đêm thành phố Tân An" của tác giả Tống Thanh

Đêm thành phố Tân An - Tống Thanh

Tác giả bài viết: Hồng Quế