Cuộc thi sáng tác lời mới bài ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ I, năm 2023

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới bài ca tài tử Nam Bộ lần thứ I, năm 2023.
Ảnh minh hoạ
Nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử trên địa bản tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên quê hương Long An;
 Phát hiện và bồi dưỡng kỹ năng sáng tác cúa các tác giả địa phương, làm nền tảng để hoạt động đờn ca tài tử tỉnh nhà tiếp tục phát triển, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật lành mạnh của Nhân dân;
Tạo cơ hội để các tác giả có dịp giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm sáng tác; đồng thời có điều kiện thâm nhập thực tế sáng tác về các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới bài ca tài tử Nam Bộ lần thứ I, năm 2023 thông báo Thể lệ Cuộc thi, rất mong các bạn yêu thích sáng tác bài ca tài tử tích cực hưởng ứng gởi tác phẩm tham gia, góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp.


Tác giả bài viết: Hồng Quế