Thơ cuối năm

Buổi trưa.
Trời cứ âm u
Nặng nề như cuối năm không có thưởng.
Nắng thì không ra nắng
Dở dở ương ương...
Vậy mà trưa thì đường xá vẫn người xe
Đời như đời vẫn thế!

Anh mang nắng đi nơi nào xa mãi

Để lại đây hiu hắt nỗi buồn

Có ít lạnh cho bềnh bồng say tỉnh

Mà tiện tay anh cũng quải theo luôn...

 

Hồi cuối tháng thấy còn hi vọng

Đến đầu năm mờ sáng trút mưa rào

Thiệt hết nói mấy ngày nay rảnh rỗi

Không chịu say...để giờ làm khổ nhau...

 

Em gói gém một mớ buồn năm cũ

Bận nhớ anh quên đổ xuống năm rồi

Đến năm mới còn trên tay kỉ niệm

Mới giật mình-sao hai đứa hai nơi?

 

Mình đễnh đãng mơ trên trời dưới đất

Bàn chân đi cứ lay lắt bông đùa

Vương với vấn, vấn với vương mà chẳng quấn

Đến bao giờ nắng mới chịu tìm mưa ?

 

Tác giả bài viết: TRỊNH HỒNG HẠ