MỘT PHẦN HƯƠNG TẾT

Đêm mơ tưởng
Em về bên cánh sóng
Bến cũ bây giờ lá rụng thay mưa

Con thuyền mỏng

Đậu nghiêng triền cát mỏng

 Em hóa thành con sóng vỗ ngang trưa

 

 Em muốn viết câu thơ tình gửi đảo

 Chia một phần hương tết gửi ra anh

 Và em muốn

 Trải lòng theo cát mịn

Để nghe xuân ru đảo chút tâm tình

 

 

Em đón nhận tình anh qua ngọn sóng

Nên bồi hồi sau phút thủy triều lên

Cho anh được

Ôm hôn bờ chát mặn

Để xa anh em nghe sóng bắt đền

 

 

Khi quả ngọt lên hương

Em  muốn về bên biển

 Tan ra theo sóng cầu vồng

Dẫu giông bão trùng dương

Chia chúng mình hai ngả

Ôm đợi chờ em giấu biển vào trong.

 

Tác giả bài viết: Võ Thị Hồng Tơ

Nguồn tin: TC VNLA 10/2013