Trí thức- Văn nghệ sĩ đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Trí thức- Văn nghệ sĩ đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
Thực hiện hướng dẫn số 07- HD/TU ngày 9/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh’’, ngày 29/10/2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật và Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Có khoảng 100 trí thức, văn nghệ sĩ đại diện cho văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn tỉnh Long An tham gia đóng góp ý kiến. Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến về những thiếu sót, khuyết điểm nêu trong dự  thảo; góp ý phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.


 Sau một buổi làm việc, hội nghị đã tổng hợp được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết xoay quanh các nội dung quan trọng như giáo dục, y tế, việc làm, chính sách an sinh xã hội….Bên cạnh các ý kiến nhất trí với kết cấu của dự thảo văn kiện, thể hiện được tính chặt chẽ, rõ ràng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của văn kiện trình đại hội của Đảng, còn có những ý kiến yêu cầu nên rút ngắn hoặc bỏ đi nhiều từ, cụm từ trong dự thảo văn kiện.

 

 

Tác giả bài viết: PV