THƯ BAN BIÊN TẬP

Thư Ban Biên tập
Cùng anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà và bạn đọc gần xa!

Bản tin văn nghệ Long An
Vì những khó khăn khách quan, Tạp chí Văn Nghệ Long An (báo giấy, thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An) đã tạm thời đình bản trong thời gian qua.
Nay được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An, ấn phẩm Văn nghệ Long An tiếp tục xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị của Hội, phục vụ anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà và bạn đọc gần xa.
Ban Biên tập ấn phẩm Văn Nghệ Long An xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và anh chị em văn nghệ sĩ, cộng tác viên, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ, ủng hộ Ban Biên tập chúng tôi.
Đáp lại những tình cảm quý báu đó, Ban Biên tập chúng tôi nguyện đoàn kết, phấn đấu đưa tờ Văn Nghệ Long An ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà và bạn đọc gần xa.
Thay mặt Ban Biên tập
Trưởng ban: Nguyễn Phấn Đấu
Chú thích ảnh: Ấn phẩm Văn Nghệ Long An tái bản số Quý II/2023.

Tác giả bài viết: Văn nghệ Long An