Số lượng tác giả, tác phẩm tham gia Cuộc vận động..."Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Số lượng tác giả, tác phẩm tham gia Cuộc vận động..."Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU
TÁC GIẢ, TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC,
QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT BÁO CHÍ VỀ
CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
ĐỢT VI (2013-2015) (Hết hạn nhận tác phẩm vào ngày 11/11/2014)

STT

Thể loại 

Tác phẩm 

Tác giả 

 

Tác giả

 ngoài tỉnh 

 1

 Thơ

 66

 53

 

 2

 Ca cổ

 25

 17

 01

 3

 Báo in

 48

 23

 

 4

 Phát thanh

 09

 07

 

 5

Truyền hình

 06

 07

 

 6

 Ca khúc

 24

 15

 03

 7

 Ảnh nghệ thuật

 141

 23

 

 8

 Tranh cổ động

 08

 05

 

 9

 Công trình kiến trúc

 05

 06

 

 

 Tổng

 332

 126

 04

Tổng cộng: 332 tác phẩm, 156 tác giả.
Trong đó có:
 - 04 tác giả ngoài tỉnh (Phú Yên: 1, Cần Thơ: 1, Bạc Liệu: 1, Cà Mau: 1)
 - 21 tác giả và 24 tác phẩm (thể loại thơ) không đúng theo thể  lệ cuộc thi.
 - 01 tác giả và 01 tác phẩm (tranh cổ động) không đúng theo thể  lệ cuộc thi.
Nên tổng số lượng dự thi đợt VI là: 134 tác giả, 307 tác phẩm.

Tác giả bài viết: BTC