Nghĩ về một dòng sông

Thơ: Giản Thanh Sơn
Nhạc: Giản Trọng Vinh
Sáng tác mới

Tác giả bài viết: G.T.S - G.T.V