NÔNG NGƯ CỤ NAM BỘ

NÔNG NGƯ CỤ NAM BỘ
Người Việt Nam chúng ta có thể tự hào về hệ thống ca dao tục ngữ trong văn học dân gian của mình. Hệ thống này ra đời trong suốt quá trình lịch sử dân tộc, do đó nó phản ánh rất sát sao nhiều lĩnh vực hoạt động và đời sống của dân tộc. Trong những gì mà ca dao, tục ngữ “cưu mang” như một “viện bảo tàng” thì công việc nông tang, thời tiết- nói chung là sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp trồng lúa nước thủ công thì rất khó có thể bỏ qua “bàn tay trái” của nó là nghề cá- một cách nói đơn giản, thô sơ của ngư nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản ngày nay. Ở cả “cánh tay mặt” là nông nghiệp cũng như “bàn tay trái” vừa nói, phương tiện để sản xuất đánh bắt vừa gắn bó với người, vừa chuyển đổi theo trình độ phát triển của nền kinh tế.