MỜI NHẬN NHUẬN BÚT

        Bản tin Văn Nghệ Long An số Quý I/2024 đã xuất bản. Kính mời các tác giả có tác phẩm cộng tác đến Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Long An nhận nhuận bút và báo biếu. 
         Nếu tác giả ở xa không thuận tiện đến Văn phòng Hội, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng hội ĐT số 02723.826355. Xin cảm ơn!