Long An đạt 02 giải Nhì giải thưởng nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian năm 2014

Nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Võ Trường Kỳ

Nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Võ Trường Kỳ

Ngày 27/12/2014, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức trao tặng giải thưởng dành cho các công trình văn nghệ dân gian xuất sắc và phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian năm 2014. Tỉnh Long An có 2 công trình nghiên cứu được trao giải Nhì (không có giải Nhất)

Năm 2014, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã nhận 94 công trình của các tác giả trong cả nước đăng ký dự giải thuộc các lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Các công trình nghiên cứu phải có nội dung sưu tầm vốn văn hóa, văn nghệ dân gian các tộc người ở Việt Nam, có độ dày tối thiểu 200 trang khổ A4, trong đó đặc biệt chú trọng đến di sản các tộc người có số dân ít và các di sản còn chưa có tư liệu. Kết quả, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao 1 giải Nhì A, 11 giải Nhì B, 20 giải Ba A, 27 giải Ba B và 9 giải khuyến khích.

 

Trong tổng số gần 100 công trình gởi tới Hội đồng khoa học Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Long An có 02 công trình đạt giải Nhì: “Đờn ca tài tử Nam Bộ” của nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Võ Trường Kỳ đạt giải Nhì A (giải cao nhất năm 2014); “Trò chơi dân gian Nam Bộ” của nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Phan Văn Phấn đạt giải Nhì B.

 

Tác giả bài viết: PV