Liên hoan chẳng để làm gì!

Liên hoan chẳng để làm gì!
Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu Kịch IDECAF, những cuộc thi, liên hoan, hội diễn đã không còn ý nghĩa trong đời sống thực tế, vẫn diễn ra nhưng thực chất không khí làm nghề đã bị nhuốm màu tiêu cực