Đi thực tế sáng tác tác phẩm nghệ thuật

CHƯƠNG TRÌNH

Đi thực tế sáng tác tác phẩm nghệ thuật chào mừng 70 năm ngày thành lập QĐNDVN, 25 năm ngày hội QPTD

 

Đợt

 

Thể loại

 

Thời gian

đi thực tế

 

Địa điểm

đi thực tế

 

Số người

tham gia

 

Thời gian

khởi hành

 

Địa điểm khởi hành

 

Ghi chú

 

1

 

Cổ nhạc

 

25/10/2014-

26/10//2014

 

Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng,Tiểu đoàn bộ binh 1

 

08

 

7 giờ, 25/10/2014

 

Hội

Liên hiệp

VHNT

Long An

 

Nghỉ đêm tại Tân Hưng

 

2

 

Tân nhạc

 

01/11/2014

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng, Đại đội bộ binh Vĩnh Hưng

 

15

 

6 giờ, 01/11/2014

 

nt

 

Đi về trong ngày

 

3

 

Tân nhạc

 

02/11/2014

 

Tiểu đoàn bộ binh 1, Đại đội bộ binh Thạnh Hóa

 

15

 

7 giờ, 02/11/2014

 

nt

 

Đi về trong ngày

 

4

 

Ảnh nghệ thuật

 

10/11/2014-

11/11/2014

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng, Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng, Tiểu đoàn bộ binh 1, Đại đội bộ binh Đức Huệ

 

15

 

5 giờ, 10/11/2014

 

nt

 

Nghỉ đêm tại Tân Hưng

 

5

 

Ảnh nghệ thuật

 

12/11/2014-13/11/2014

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng, Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mộc Hóa,  Đại đội bộ binh Mộc Hóa

 

15

 

6 giờ,  12/11/2014

 

nt

 

Nghỉ đem tại Vĩnh Hưng

 

 

Tác giả bài viết: Hội VHNT Long An