Đại biểu tỉnh Long An tham dự lớp tập huấn công tác lý luận, phê bình tác phẩm văn học, nghệ thuật

Đại biểu tỉnh Long An tham dự lớp tập huấn công tác lý luận, phê bình tác phẩm văn học, nghệ thuật
Ngày 18/7/2012, tại Đồng Nai, Hội đồng Lý Luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã khai mạc lớp tập huấn công tác lý luân, phê bình văn học, nghệ thuật cho học viên đến tứ các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà nẵng trở vào). Chủ trì lớp tập huấn là PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Đối tượng tham dự lớp tập huấn này là các nhà lý luận, phê bình; cán bộ quản lý, phụ trách văn học- nghệ thuật, báo chí các địa phương; trường đại học văn hóa nghệ thuật; các hội viên chuyên ngành Trung ương. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghe các chuyên đề về lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; các phương pháp phê bình một tác phẩm văn học nghệ thuật cụ thể; tình hình phê bình tác phẩm văn  học nghệ thuật trong thời gian qua….  

Tỉnh Long An có 07 đại biểu là các văn nghệ sĩ,nhà báo, cán bộ quản lý văn hóa, văn nghệ… tham gia lớp tập huấn này. NSNA Nguyễn Lành, Chủ tịch Hội VHNT Long An làm trưởng đòan.

NSNA Nguyễn Lành và các đại biểu tỉnh Long An tại lớp tập huấn

Tác giả bài viết: NL