ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỘI LIÊN HIỆP VHNT LONG AN (NHIỆM KỲ 2012-2015)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỘI LIÊN HIỆP VHNT LONG AN (NHIỆM KỲ 2012-2015)
Để tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn cơ sở Hội LH VHNT Long An ngày càng vững mạnh; tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo Đại hội của Công đoàn viên chức tỉnh Long An; được sự đồng ý của Chi ủy cơ quan Hội,... ngày 29/6/2012, Hội LH VHNT Long An đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Hội LH VHNT Long An, nhiệm kỳ 2012-2015.

Đến tham dự Đại hội, có bà Ngô Thị Bích Huệ- Phó văn phòng LDLĐ tỉnh Long An, ông Trương Đình Thảnh- PCT Công đoàn viên chức tỉnh Long An, ông Nguyễn Lành- CT Hội LH VHNT Long An, ông Lê Phương- PCT Hội LH VHNT Long An, ông Nguyễn Hữu Phương- PCT Hội LH VHNT Long An, ông Kha Tuấn- CT Công đoàn cơ sở Hội nhiệm kỳ 2010-2012, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Hội Lh VHNT Long An.

Đại hội đã báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hội LH VHNT Long An, nhiệm kỳ 2012-2015.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

Ông Trương Đình Thảnh (PCT Công đòan viên chức tỉnh Long An) phát biểu

Ông Nguyễn Lành và ông Kha Tuấn bỏ phiếu

Ông Lê Phương

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015

( Từ trái qua: Bà Trương Thị Hồng Tươi, ông Nguyễn Hữu Phương ( CT Công đoàn) và bà Trương Thị Hồng Quế)  

Đại hội chụp hình lưu niệm

     

Tác giả bài viết: M.T