Chương trình tập huấn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật giai đoạn 2011-2015

Nhà Thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Nhà Thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Từ ngày 29-31/05, tại Bình Dương, Ủy ban tòan quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho họat động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương vá các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương giai đọan 2011-2015.

Đến dự chương trình tập huấn này có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban tòan quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bích (đại diện Bộ Tài chính), bà Phạm Thị Lý (đại diện Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch), cùng các cán bộ quản lí, kế tóan của Hội VHNT 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Biểu diễn văn nghệ mở đầu lớp tập huấn


Các đại biểu được nghe hướng dẫn những qui định chung của Thông tư 02/2012/TTLT/BVHTTDL-BTC: phạm vi điều chỉnh và đối  tượng áp dụng được hỗ trợ kinh phí, những qui định cụ thể về các họat động được hỗ trợ, chế độ tài chính đối với các họat động được hỗ trợ, phương thức hỗ trợ đối với tác giả và nhóm tác giả,cách quản lí và sử dụng kinh phí hỗ trợ…

Nhà văn Tùng Điển, đại diện Ban tổ chức giải đáp thắc mắc của đại biểu 


Trong khuôn khổ của chương trình tập huấn này, các đại biểu còn được Ban tổ chức hướng dẫn tham quan khu du lịch Đại Nam, Thành phố mới Bình Dương…

Tác giả bài viết: Lê Minh Tú