Ảnh đẹp trong tuần

Lúa về kho

Lúa về kho

Ảnh đẹp tuần thứ tư trong tháng 10 năm 2017
Ảnh đẹp trong tuần kỳ này, vannghelongan tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc 02 tác phẩm triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 29/2017.


TP "Mùa xuất khẩu" của tác giả Kiều Oanh


TP "Lúa về kho" của tác giả Nguyễn Tạc