2182 tác phẩm tham dự "Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012"

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012” đã kết thúc nhận ảnh lúc 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 8 năm 2012. Ban tổ chức đã nhận được 2182 tác phẩm của 355 tác giả trong khu vực gởi đến tham dự.

-Việc chọn ảnh triển lãm sẽ đuợc thực hiện qua 03 vòng với thời gian như sau: - Vòng 1 từ ngày 08-10/9/2012;  Vòng 2 vào ngày 12/9/2012; Vòng 3 vào ngày 14/9/2012 ( Chọn ra bộ ảnh triển lãm).
- Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng.
- Công bố ảnh được triển lãm: 18/9/2012 và Ban tổ chức thông báo đến từng Hội có ảnh được chọn triển lãm, yêu cầu tác giả phóng ảnh cỡ 40cm x 60cm gửi về Ban tổ chức phục vụ cho việc chấm giải và triển lãm (Hạn chót nhận ảnh:16h ngày 05/10/2012)
- Chấm giải công khai, tọa đàm và khai mạc triển lãm: Từ ngày 11 đến ngày12/10/2012 tại tỉnh Long An.

Tác giả bài viết: BTC