Gia hạn nhận bài cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL năm 2016

Ngày 10/8/2016, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An (đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL) đã có Thông báo số 79/TB-VHNT gởi đến các Hội Văn học nghệ thuật trong khu vực về thể lệ cuộc thi, thời hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 31/01/2017.
Tuy nhiên, do thời gian này lại trùng với dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu; đồng thời để các tác giả có thêm thời gian viết bài đạt chất lượng tốt, nay Ban tổ chức cuộc thi thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/3/2017.

Chi tiết Thể lệ cuộc thi, vui lòng xem ở đây.