Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ XXIV năm 2012

Nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tiếp tục hưởng ứng tích cực Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Long An tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ XXIV năm 2012, dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.