ĐỪNG ĐỂ BÁC ĐAU THÊM

Giải B- Cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tậop và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"