Cỏ mềm

Cỏ mềm
Trong mơ em gặp những gì?
Còn anh thấy chúng mình đi lễ chùa
Người ta cầu nguyện bán mua
Anh cầu qua bến, em đưa tay cầm.
Chùa đông khấn vái lầm rầm
Trong anh chỉ một lời thầm yêu em
Lời thơ hóa những dịu êm
Hóa lời ru-hóa cỏ mềm mùa xuân…

Tác giả bài viết: Ngọc Lộc