BỜ TRE CUỐC GỌI

                

       Cũng là chim cả cuốc ơi!

                Sao không hót?

                   Lại suôt đời chỉ kêu!

               Rát bỏng sớm, khản đặc chiều

               Rỗng đêm chỉ một tiếng yêu thế này?

                Chẳng cành cao, cũng chẳng bay

                Bờ tre cuốc gọi tàn ngày, trắng đêm

                Gọi cho sông cạn, đá mềm

                Gọi cho sắc sắc qua miền không không

                Gọi cho nên vợ thành chồng

                Gọi cho con bế con bồng à ơi...!

                "Cuốc cuốc..."

                Khản giọng, tàn hơi

                Người ơi!

                Nghe thấy một lời thì thưa?

Tác giả bài viết: Xuân Thu