Long An có 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Long An vừa có 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu nhà nước Nghệ nhân ưu tú, có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến ở Long An
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 355/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho 561 cá nhân thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng,... Trong đó, tỉnh Long An có 7 cá nhân được phong tặng thuộc loại hình di sản nghệ thuật trình diễn dân gian.

Được biết, việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Qua đó, ghi nhận những nghệ nhân có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tác giả bài viết: Sông Măng

Nguồn tin: baolongan.vn