Giải thưởng VHNT Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022

Tỉnh Long An tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022.
Giải thưởng VHNT Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022
Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022 Thông báo Tổ chức Giải thưởng:

Tác giả bài viết: Hồng Quế