Liên hoan ảnh Khu vực ĐB Sông Cửu Long lần thứ 34 năm 2019 tại Hậu Giang

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt nam ra Thông báo số 75/TB-LHKV-NA ngày 03 tháng 4 năm 2019 về Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 34 năm 2019 tại Hậu Giang.
Ảnh minh họa
Vannghelongan đăng tải đến bạn đọc tham khảo và tham gia Liên hoan.
Tác giả bài viết: Hồng Quế