Kết quả liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 tại Cà Mau

Ngày 03/09/2013 tại Cà Mau, hội đồng giám khảo tiếp tục thẩm định chọn ra bộ giải từ 167 ảnh triển lãm từ vòng chấm online sau khi đã in khổ 40x60cm.

Xin mời xem bộ ảnh đoạt giải tại liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 tại Cà Mau năm 2013

XEM KẾT QUẢ