Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần XXVII năm 2015.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần XXVII năm 2015.
Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi”
lần thứ XXVII năm 2015
Nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Được sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Long An thông báo tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi” lần thứ XXVII năm 2015. Nội dung như sau:

I. NỘI DUNG
1. Chủ đề: “Long An quê hương tôi”.
2. Nội dung: Thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Long An, những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng … trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch tỉnh nhà; những thành tựu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X.
II. THỂ LỆ
1. Đối tượng tham dự
: Tất cả những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trong tỉnh (chuyên nghiệp, không chuyên) đều được tham dự.
2. Ảnh dự thi: Phải là những ảnh chưa triển lãm và  đạt giải thưởng trong cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống “Long An quê hương tôi” .
3. Kỹ thuật thể hiện: Chấp nhận mọi kỹ thuật thể hiện nhằm hoàn thiện tính thẩm mỹ nhiếp ảnh, tôn cao nội dung ảnh nhưng phải bảo đảm tính chân thực (ngoại trừ ảnh ý tưởng).
4. Số lượng ảnh tham gia: Không hạn chế, tác giả gởi ảnh đến dự thi bằng đĩa CD, DVD hoặc gởi qua hộp thư điện tử của Ban tổ chức cuộc thi.
5.  Dung lượng ảnh: Tối thiểu 5M, tối đa 10M, độ phân giải 300 dpi, định dạng JPEG.
6. Thời gian, địa điểm nhận file ảnh: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00, ngày 6/7/2015. Gửi trực tiếp tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An hoặc qua địa chỉ E-mail: longanqht@gmail.com kèm theo bảng đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
7. Tên tác giả: Mỗi tác giả chỉ được dự thi với một tên (tên thật hoặc bút danh). Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp bản quyền.
8. Thời gian, địa điểm chấm ảnh: 08 giờ 00, ngày 10/7/2015 tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Long An tỉnh Long An.
9. Ảnh triển lãm: Ban tổ chức sẽ chịu trách nhiệm phóng ảnh của tác giả đạt giải và triển lãm, khổ ảnh: 30 x 45 cm.
10. Thời gian triển lãm và phát giải thưởng: Trong dịp tết Nguyên Đán Bính Thân - 2016.
11. Sử dụng ảnh: Ban Tổ chức được quyền sử dụng ảnh để đăng báo, triển lãm, in sách, phục vụ cho việc tuyên truyền và trả nhuận bút cho tác giả theo chế độ hiện hành.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ ẢNH TRIỂN LÃM
1. Giải thưởng:
- 01 giải nhất:  2.000.000 đồng.
- 02 giải nhì mỗi giải:  1.500.000 đồng.
- 03 giải ba mỗi giải: 1.000.000 đồng.
- 05 giải khuyến khích mỗi giải: 500.000 đồng.
2. Ảnh triển lãm:
- Ảnh được chọn triển lãm, tác giả sẽ nhận 100.000 đồng/ảnh và ca-ta-lô.
- Số lượng ảnh triển lãm: 50 ảnh.
- Tác phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tính điểm theo quy định.
IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
1. Ban tổ chức:
- Ông Nguyễn Lành - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Toại, Phó CT Hội Liên hiệp VHNT, Phó TB;
- Ông Duy Bằng - Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Long An,  Phó TB;
- Ông Phạm Tên - Chi hội phó Chi hội Nhiếp ảnh Long An, thành viên;       
- Bà Lê Ngọc Yến - Phó Chánh VP Hội LH VHNT, thành viên;
- Bà Hồ Thị Hồng Liên - Phó Chánh VP Hội LH VHNT, thành viên.
2. Tổ giúp việc:
- Ông Võ Thành Sang - Cán bộ Hội LH VHNT, Tổ trưởng;
- Ông Lê Minh Tú - Nhân viên VP Hội LH VHNT, thành viên;
- Bà Trịnh Thị Hồng Quế - Nhân viên VP Hội LH VHNT, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên - Nhân viên VP Hội LH VHNT, thành viên.
V. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO
1. Nhà báo Đồng Đức Thành - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Tp. HCM (E.FIAP, E.VAPA), Trưởng ban;
2. NSNA Đào Hoa Nữ - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Hải Âu (E.FIAP) thành viên;
3. NSNA Mạnh Sinh - Chủ tịch HĐNT Tp. HCM (ES VAPA), thành viên.
Ban Tổ chức rất mong các tác giả trong tỉnh tích cực gởi ảnh về tham dự để cuộc thi đạt kết quả tốt.
Trân trọng thông báo./.

Nơi Nhận:                                                                                                                   TM.BAN THƯỜNG VỤ

- Hội NSNA Việt Nam;                                                                                                            CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên giáo TU;

- BTC, BGK cuộc thi;

- Hội viên CH Nhiếp ảnh;                                                                                                          (đã ký)

- Lưu: VT, VP.                                                                                                                     NGUYỄN LÀNH

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu đăng ký tác phẩm dự thi:


TÁC PHẨM
Tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi”
lần thứ XXVII năm 2015

Stt  Tên file  Tên ảnh 
 1  NM  Ngày mùa
 2  CNM  Công nghệ mới
 3  ......  ......
 ....    ...........

Tổng số ảnh:..................

Tác giả: Nguyễn Văn A

Số điện thoại: 09xxxxxxxx

Tác giả bài viết: BAN TỔ CHỨC