Bộ ảnh đạt giải Liên hoan ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 25 năm 2013

Bộ ảnh đạt giải Liên hoan ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 25 năm 2013
01 Giải Nhất: tác phẩm Kỹ thuật mới, tác giả Chánh Thi.

02 Giải Nhì: tác phẩm Trung thu, tác giả Kiều Oanh và tác phẩm Công trình mới tác giả Tống Thanh.

03 Giải Ba: tác phẩm Nhịp điệu vành trống, tác giả Hữu Tuấn; tác phẩm Ra đồng, tác giả Thanh Khiết; tác phẩm Đón nắng, tác giả Chánh Thi.

05 Giải Khuyến khích: tác phẩm Liễn Xuân, tác giả Tấn Lộc; tác phẩm Mô hình ao chuẩn, tác giả Cẩm Tú; tác phẩm Phơi bánh, tác giả Lê Vinh; tác phẩm Con đường quê tôi, tác giả Hữu Tuấn; tác phẩm Vườn xuân, tác giả Cẩm Tú.

Công trình mới (Tống Thanh)

Trung thu (Kiều Oanh)

Đón nắng (Chánh Thi)

Ra đồng (Thanh Khiết)

Con đường quê tôi (Hữu Tuấn)

Nhịp điệu vành trống (Hữu Tuấn)

Liễn xuân (Tấn Lộc)

Phơi bánh (Lê Vinh)

Vườn xuân (Cẩm Tú)

Mô hình ao chuẩn (Cẩm Tú)

Tác giả bài viết: PV