ảnh đẹp trong tuần

"Thu hoạch khóm"

"Thu hoạch khóm"

Ảnh đẹp tuần đầu tiên của tháng 8/2017
Tuần đầu tiên của tháng 8/2017, vannghelongan giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm "Thu hoạch khóm" của NSNA Duy Bằng.