Ảnh đẹp trong tuần

Ảnh đẹp tuần thứ tư của tháng 3 năm 2018
"Qua vùng sinh thái", tác giả Lê Vinh
Tác phẩm được triển lãm trong Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống "Long An quê hương tôi" lần thứ 29 năm 2017


"Rau trên đầm nước" của tác giả Hữu Tuấn


Tác phẩm "Nông thôn đổi mới" của tác giả Kiều Oanh