Ảnh đẹp trong tuần

Ảnh đẹp tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2018
Tác phẩm "Ngày nhập ngũ" của tác giả Nguyễn Tạc
Vannghelongan tiếp tục giới thiệu những tác phẩm triển lãm trong Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 29 năm 2017


Tác phẩm "Hát mãi khúc quân hành" của tác giả Quang Thức


Tác phẩm "Động tác đặc công" của tác giả Thành Nam