Ảnh đẹp trong tuần

Ảnh đẹp trong tuần
Ảnh đẹp tuần thứ 3 trong tháng 01 năm 2018
Vannghelongan tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm đẹp của các tác giả nhiếp ảnh Long An.


Tác phẩm "Luyện tập" của tác giả Lê Vinh


Tác phẩm "Hát mãi khúc quân hành" của tác giả Quang Thức