Ảnh đẹp trong tuần

Công việc thường ngày

Công việc thường ngày

Ảnh đẹp tuần thứ 2 của tháng 01 năm 2018
Vannghelongan giới thiệu tiếp 02 tác phẩm triển lãm trong Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 29/2017


Tác phẩm "Công đoạn làm sạch chuối xuất khẩu" của tác giả Đặng Thanh Phương


Tác phẩm "Công việc thường ngày" của tác giả Hồng Tươi