Ảnh đẹp trong tuần

Diễn tập

Diễn tập

Ảnh đẹp trong tuần thứ 3 của tháng 12 năm 2017
Vannghelongan giới thiệu đến bạn đọc 02 tác phẩm triển lãm trong cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống với chủ đề "Long An quê hương tôi" lần thứ 29 năm 2017


Tác phẩm "Dã ngoại" của tác giả Dương Hoàng Hạnh


Tác phẩm "Diễn tập" của tác giả Đặng Thanh Phương