Ảnh đẹp trong tuần

Đưa rước học sinh

Đưa rước học sinh

Ảnh đẹp trong tuần thứ tư của tháng 11/2017
Vannghelongan giới thiệu 2 tác phẩm ảnh nghệ thuật triển lãm tại "Long An quê hương tôi" lần thứ 29/2017 của cố NSNA Ngô Trung


Tác phẩm "Sau cơn mưa" của cố NSNA Ngô Trung


Tác phẩm "Đưa rước học sinh" của cố NSNA Ngô Trung