Ảnh đẹp trong tuần

Chung sức

Chung sức

Ảnh đẹp tuần thứ 2 của tháng 11 năm 2017
Vannghelongan tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm triển lãm trong Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 29 năm 2017


Tác phẩm "Cho những công trình" của tác giả Lê Hoàng Thái


Tác phẩm "Chung sức" của tác giả Hữu Tuấn