Ảnh đẹp trong tuần

Đặc sản đồng bưng

Đặc sản đồng bưng

Ảnh đẹp trong tuần đầu tiên của tháng 11/2017
Vannghelongan giới thiệu 02 tác phẩm triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 29 năm 2017.


Tác phẩm "Công đoạn hoàn chỉnh" của tác giả Ngọc Phúc


Tác phẩm "Đặc sản đồng bưng" của tác giả Tấn Lộc