Ảnh đẹp trong tuần

Thu hoạch

Thu hoạch

Ảnh đẹp tuần thứ 2, tháng 10 năm 2017
"Ảnh đẹp trong tuần" kỳ này Vannghelongan xin giới thiệu đến bạn đọc 2 tác phẩm của NSNA Duy Bằng


Tác phẩm "Thao trường" của NSNA Duy Bằng


Tác phẩm "Thu hoạch" của NSNA Duy Bằng