Thứ ba 16/07/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Long An đợt X (2024-2025)

Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ Long An tiếp tục phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Long An đợt X (2024-2025)
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

THÔNG BÁO
thể lệ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học,
nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (2024-2025)
 
- Căn cứ Quy chế số 13-QC/BTGTW ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Kế hoạch số 144-KH/BTGTU ngày 08/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (2024-2025);
- Căn cứ Quyết định số 150-QĐ/BTGTU ngày 25/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (2024-2025) (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động),
Ban Tổ chức Cuộc vận động thông báo thể lệ như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG
1. Về sáng tác:
Văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, nhân dân… đang sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học, nghệ thuật sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Về quảng bá:
Các cá nhân, tập thể (các cơ quan báo chí; trung tâm văn hóa, di tích lịch sử- văn hóa, bảo tàng, thư viện, đơn vị biểu diễn nghệ thuật,…) có nhiều hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
II- NỘI DUNG
1. Về sáng tác
a) Chủ đề
- Ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội.
- Phản ánh những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân là nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của tỉnh trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
b) Thể loại
- Thơ
- Ca khúc
- Bài ca vọng cổ
- Ảnh thời sự nghệ thuật
- Mỹ thuật
- Công trình kiến trúc
2. Về quảng bá
Tổ chức các hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thuộc các lĩnh vực: Văn nghệ dân gian (sưu tầm); báo chí (cơ quan báo chí đăng, phát); xuất bản (quảng bá, phát hành sách); biểu diễn nghệ thuật (tập thể, cá nhân thể hiện thành công nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề này, đặc biệt là quảng bá những tác phẩm đoạt giải qua các đợt vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An;…). Thời gian tổ chức các hoạt động quảng bá từ khi thông báo thể lệ đến khi nộp hồ sơ tham dự giải thưởng.
III- THỜI GIAN
Thời gian nhận tác phẩm và hồ sơ tham dự giải thưởng tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2024.
IV- HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG
1. Về sáng tác
- Tác phẩm dự giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả hoặc đồng tác giả, nhóm tác giả (tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại dự thi; cơ quan (đơn vị), địa chỉ, điện thoại của tác giả hoặc tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, công diễn, biểu diễn, trưng bày, xuất bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng, công trình kiến trúc đã xây dựng và sử dụng…
- Tác phẩm thơ được viết tay hoặc đánh máy trên mặt giấy A4 rõ ràng.
- Tác phẩm âm nhạc, bài ca vọng cổ phải có bản nhạc viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ A4.
- Tác phẩm ảnh thời sự nghệ thuật chụp trên địa bàn tỉnh Long An, phải phóng trên giấy ảnh cỡ 20 cm x 30 cm (đối với ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh bộ).
- Tác phẩm mỹ thuật trình bày trên một mặt giấy (khổ 30 x 40 hoặc 30 x 45 cm).
- Công trình kiến trúc phải thể hiện trong hồ sơ khổ A3 gồm mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt cắt, ảnh công trình đã xây dựng… và đĩa CD.
2. Về quảng bá
Các tổ chức, cá nhân có thành tích quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề nêu trên có văn bản tham dự giải thưởng (hoặc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị). Hồ sơ tham dự giải thưởng ghi rõ tên tập thể hoặc cá nhân có thành tích quảng bá; địa chỉ, điện thoại khi cần liên lạc; văn bản tham dự giải thưởng (hoặc đề nghị khen thưởng) nêu rõ thành tích quảng bá (tên và thể loại tác phẩm quảng bá; số lần, số buổi, thời gian biểu diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu,…)
Ðịa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ tham dự giải thưởng: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, số 44 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
V- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Về sáng tác:
Giải thưởng cho 6 thể loại sáng tác, mỗi thể loại bao gồm:
- 01 giải A: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng)
- 01 giải B: 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng)
- 01 giải C: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)
- 02 giải khuyến khích: Mỗi giải 1.000.000 đ (Một triệu đồng)
Mỗi giải thưởng gồm có giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc vận động và tiền thưởng.
2. Về quảng bá:
- 01 giải tập thể: Mỗi giải 5.000.000 đ (Năm triệu đồng).
- 02 giải cá nhân: Mỗi giải 2.000.000 đ (Hai triệu đồng).
Mỗi giải thưởng gồm có giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc vận động và tiền thưởng.
VI- TIÊU CHÍ XÉT CHỌN
1. Về sáng tác
a. Đối với tác phẩm
Tác phẩm được trao giải phải đạt các yêu cầu sau:
- Tác phẩm tham dự phải là sáng tác mới, chưa tham gia các cuộc thi, các liên hoan trong tỉnh, trong nước và quốc tế
- Đúng chủ đề, có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 04/01/2023 Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Ðảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
* Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm vi phạm các điểm sau đây:
+ Không thực hiện đúng các quy định đã nêu trên.
+ Không ghi chép rõ ràng, in mờ, thiếu hoặc không rõ các phần nối tiếp.
+ Không ghi rõ dự thi ở loại hình, thể loại giải nào.
+ Đang có tranh chấp về bản quyền.
b. Đối với tác giả
- Tập thể, cá nhân có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian xét chọn tác phẩm, hồ sơ tham gia Cuộc vận động.
- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm và dự thi nhiều thể loại khác nhau.
- Tác giả tham dự Cuộc vận động được giữ bản quyền và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm hoàn trả bản thảo tác phẩm.
2. Về quảng bá
Tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian xét chọn tác phẩm, hồ sơ tham gia Cuộc vận động.
VII. QUY TRÌNH XÉT CHỌN
- Ban Giám khảo Cuộc vận động cấp tỉnh (đồng thời là Ban Sơ khảo lựa chọn tác phẩm dự thi cấp Trung ương) giúp Ban Tổ chức lựa chọn các tác phẩm để trao giải cấp tỉnh và gửi dự thi cấp Trung ương.
- Ban Giám khảo được thành lập sau khi kết thúc nhận tác phẩm, hồ sơ tham dự giải thưởng. Để đảm bảo khách quan, tác giả có tác phẩm dự giải sẽ không tham gia vào Ban Giám khảo và các tổ sơ khảo. Việc xét chọn của Ban Giám khảo được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín theo các tiêu chí. Tác phẩm có ít nhất 2/3 thành viên Ban Giám khảo đồng ý được đưa vào danh sách đề nghị Ban Tổ chức Cuộc vận động trao thưởng.
- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét, đề nghị Ban Tổ chức Cuộc vận động tặng thưởng cho 01 đơn vị, 02 cá nhân thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật có thành tích nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Hồng Quế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 2077

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 209901

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9689446